WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W LOSM WSAP W BIAŁYMSTOKU

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W LOSM WSAP W BIAŁYMSTOKU

W dniu 26 września 2018 r. odbyły się wyboru do SU w LOSM WSAP w Białymstoku.

W tym celu została przygotowana i opieczętowana urna, karty wyborcze  z listą kandydatów do SU LOSM oraz listy osób uprawnionych do głosowania. Procedura wyborów przebiegła zgodnie z regulaminem SU.

Komisja w składzie: Piotr Chlebowski – opiekun SU, Dominika Szekalska, Paulina Szcześniak, Agnieszka Rzędzian wyłoniła 4 osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

Frekwencja wyborcza dopisała – wynosiła 91%, gdyż w głosowaniu wzięły udział 64 (głosów ważnych 63) osoby uprawnione do głosowania tzn. „jeden uczeń może oddać 1 głos, co zostaje zaznaczone na przygotowanych uprzednio listach uczniów uprawnionych do głosowania poprzez złożenie podpisu”. Nasi uczniowie wykazali się obywatelską postawą i poczuciem obowiązku.

Rozkład głosów oddanych na poszczególnych kandydatów był następujący:

  1. Damian Ancutko – 52 (przewodniczący)
  2. Patrycja Kaczorowska – 17 (z-ca przewodniczącego)
  3. Jowita Rutkowska – 4 (sekretarz) i Wiktor Święcki – 4 (skarbnik).
  4. Olaf Dymiński – 2.

Na podstawie powyższych wyników, Komisja Wyborcza stwierdza, że Przewodniczącym SU LOSM WSAP w Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019 zostaje:

Damian Ancutko uczeń kl. III A

Serdecznie gratulujemy!

UWAGA! Zebranie Samorządu Uczniowskiego odbędzie się 03.10.2018 r. o godz. 11.30 w sali 312

Opiekun SU LOSM

Piotr Chlebowski