Wyniki wyborów do samorządu uczniowskiego w LOSM WSAP Białystok

Wyniki wyborów do samorządu uczniowskiego w LOSM WSAP Białystok

W dniu 22.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w LOSM WSAP w Białymstoku.

W tym celu została przygotowana  i opieczętowana urna wyborcza, karty wyborcze z listą kandydatów do SU  LOSM oraz listy osób uprawnionych do głosowania. Procedura wyborów przebiegała zgodnie z regulaminem wyborów do SU.

Nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja Wyborcza w składzie:

Zuzanna Wielkosielec,

Gabriela Jurgielaniec,

Natalia Rutkowska,

Łukasz Wiliński.

W głosowaniu wzięły udział 94 osoby uprawnione do głosowania. Głosów ważnych – 94.

 • uprawnionych do głosowania – 127 osób
 • oddano głosów– 94, co stanowi 74 %; w tym:
 • głosy oddane na poszczególnych kandydatów:
 1. Sylwester Jurgielaniec 51  (przewodniczący)
 2. Alicja Żukowska     38  ( z-ca przewodniczącego)
 3. Kamil Sienicki 23  ( sekretarz)
 4. Iza Szerszunowicz 17   (członkowie RU)
 5. Patrycja Zajkowska 15   (członkowie RU)
 6. Chryzanta Bekisz 14 (członkowie RU)
 7. Damian Ancutko 12 (członkowie RU)
 8. Katarzyna Falkowska 10   (członkowie RU)
 9. Gabriela Kluczuk 10 (członkowie RU)
 10. Marcel Rutkowski 9
 11. Karolina Helcberger 7
 12. Kamil Romanowicz 6
 13. Patrycja Nienart 2

Na podstawie powyższych wyników, Komisja Wyborcza stwierdza, że Przewodniczącym SU LOSM WSAP w roku szkolnym 2017/2018 zostaje:

Sylwester Jurgielaniec  uczeń kl. III A

Zebranie Samorządu Szkolnego odbędzie się 06.10.2017  o godz.12.00 w sali 312

Opiekun SU LOSM

Piotr Chlebowski