Wykład KMP w Białymstoku

Wykład KMP w Białymstoku

W dniu 08.12.2017 r. odbyło się spotkanie przygotowane i zaprezentowane przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.  Było poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa w przestrzeni ruchu drogowego oraz odpowiedzialności prawnej wynikającej z upubliczniania wizerunku osoby bez jej zgody,

Na wykładzie zostały przedstawione między innymi zagadnienia z zakresu nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji ruchu drogowego, ratownictwa medycznego. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest wizerunek, kiedy należy mieć zgodę na jego upublicznienie, a kiedy nie i jakie są konsekwencje prawne upowszechnienia wizerunku bez zgody osoby zainteresowenej.