Home » Wybierz nas – szkol się i zdaj maturę!

Wybierz nas – szkol się i zdaj maturę!

Tylko u nas gwarancja dobrego szkolenia i przygotowania do egzaminów maturalnych!

Możemy sobie pozwolić na takie założenia, ponieważ:

  1. Nasza kadra ma doświadczenie zarówno w przygotowaniu do egzaminów maturalnych jak i w ich przeprowadzaniu;
  2. Nie limitujemy ilości zajęć pozalekcyjnych i uzupełniających dla uczniów, którzy tego potrzebują (oczywiście w ramach jednej opłaty czesnego);
  3. Wyniki egzaminów są lepsze niż średnie wyniki nie tylko z Białegostoku, ale i z całej Polski w szkołach prowadzonych i zarządzanych przez naszą Dyrekcję;
  4. Naszym uczniom, kadetom organizujemy systemowe szkolenia specjalistyczne  prowadzone przez doświadczonych, zaprawionych w boju, oficerów nauczycieli i z wykorzystaniem najnowszych technik;
  5. Jako Uczelnia zapewniamy bardzo dobre warunki lokalowe oraz nowoczesną i urozmaiconą infrastrukturę;
  6. Wszelkie podejmowane działania służą wspieraniu naszych kadetów.

Sprawdź nas: tel. 85 745 61 96, szczegóły w zakładce: Rekrutacja.

Serdecznie zapraszamy