Uroczystość zakończenia roku szkolnego kadetów klasy trzeciej LOSM

Uroczystość zakończenia roku szkolnego kadetów klasy trzeciej LOSM

Dnia 26 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy trzeciej, kończących szkołę po  latach nauki i zdobywania doświadczenia  w zakresie szkoleń.

Uroczystość rozpoczął krótkim wystąpieniem Dyrektor szkoły – dr Jacek Pietraszewski , który  wyraził nadzieję, że ukończenie szkoły o takiej specyfice pozwoli uczniom w przyszłości odnaleźć swoją drogę zawodową w służbach mundurowych.

Następnie uczennice – Jowita Rutkowska i Angelika Zaniewska – wyróżniające się w nauce i prezentujące postawę godną kadeta LOSM otrzymały nagrody rzeczowe i  dyplomy z gratulacjami.

Później wszystkim uczniom klasy trzeciej pan Dyrektor, szef wyszkolenia oraz wychowawczyni wręczyli świadectwa ukończenia szkoły.

Odrębną częścią uroczystości było podsumowanie trzyletniego szkolenia specjalistycznego dokonane przez pana Leszka Słowickiego. Kadeci otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia strzeleckiego poziom I i II z karabinka i z pistoletu oraz certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu technik interwencji. Wyróżniono trzech kadetów za sukcesy i zaangażowanie w zakresie szkoleń specjalistycznych tj.: Gabrielę Jurgielaniec, Damiana Ancutko, Kamila Nesterowicza.

Ostatnią częścią uroczystości była „sentymentalna podróż w przeszłość”, czyli filmiki i prezentacja przygotowana przez uczennice klasy trzeciej. Uwzględniały one najważniejsze wydarzenia z życia klasy i spontaniczne reakcje swoich kolegów i koleżanek w różnych sytuacjach związanych z wyczynami podczas szkoleń. Reakcja kadetów na tę chwilę wspomnień była żywiołowa.

Młodzież podziękowała też kadrze pedagogicznej za trud włożony w przekazywanie wiedzy i kształcenie niezbędnych umiejętności.

Naszej młodzieży życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych

i również na dalszych etapach życia.