Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/18 w LOSM WSAP

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/18 w LOSM WSAP

21 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18 dla uczniów klas pierwszych i drugich.

W części oficjalnej został złożony meldunek na ręce Pana Dyrektora Andrzeja Kryszenia a także wszyscy kadeci odśpiewali hymn narodowy. Dyrektor szkoły wygłosił przemówienie oraz powitał licznie przybyłych gości reprezentujących różne służby mundurowe, z którymi szkoła współpracowała w roku szkolnym 2017/18.

Następnie pani wicedyrektor ds. dydaktyki – Ewa Meyer omówiła tegoroczne wyniki klasyfikacji obu klas i zaprosiła uczniów wyróżniających się w nauce do odebrania nagród rzeczowych i świadectwa „z paskiem” . Również wyróżniono nagrodami rzeczowymi uczniów, którzy w mijającym roku szkolnym poczynili znaczące postępy w nauce. Wszyscy zebrali brawa zgromadzonych i otrzymali gratulacje od pana Dyrektora.

W dalszej części uroczystości pan Radosław Monach, prowadzący z młodzieżą szkolenia specjalistyczne, wyróżnił kadetów, którzy wzorowo i odpowiedzialnie wywiązywali się z obowiązku udziału w szkoleniach. Ich postawa świadczyła o dużym zaangażowaniu i przemyślanym wyborze szkoły i jej profilu.

Część artystyczna została przygotowana przez uczennice klasy drugiej: Alicję Żukowską i Patrycję Nienart. Wszyscy zebrani obejrzeli prezentację, w której  uwzględniono najważniejsze wydarzenia roku szkolnego. Dominowały obrazki z atrakcyjnych zajęć specjalistycznych i „wyczyny” sprawnościowe kadetów naszej szkoły.

Dziękujemy gościom za przybycie a uczennicom za przygotowanie i prowadzenie uroczystości.

Wszystkim pedagogom i naszym kadetom życzymy udanych wakacji – pełnych wrażeń i wspomnień.

Dyrekcja szkoły.