Uroczyste ślubowanie kadetów pierwszego rocznika

Uroczyste ślubowanie kadetów pierwszego rocznika

9 listopada 2018 r. wszyscy uczniowie pierwszej klasy LOSM WSAP złożyli na sztandar ślubowanie i zostali przyjęci w progi naszej szkoły.

Słowa wypowiedzianej roty, to zobowiązanie do przestrzegania istotnych wartości takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, prawdomówność, pracowitość, miłość, patriotyzm. Te wartości realizowane są poprzez codzienną pracę, codzienną naukę, codzienne ćwiczenia ciała, woli i duszy, a więc potwierdzone czynami i prezentowaną postawą. Złożenie przez kadetów ślubowania o takim charakterze to odpowiedzialność za siebie i innych, za godne reprezentowanie kraju i jego obywateli.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście m.in. z Miejskiej Komendy Policji w Białymstoku, z  Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji, z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, z Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Zakładu Karnego w Białymstoku.

Władze uczelni WSAP – organu prowadzącego szkołę były reprezentowane przez rektora dr inż. Eugeniusz Nikulina, który zabrał glos, podkreślając wagę tej doniosłej chwili.

Następnie wypowiedział się dyrektor szkoły dr Jacek Pietraszewski, który  zwracając się do kadetów, położył nacisk na to, że należy postępować zgodnie z zasadami słów roty ślubowania.

Całą uroczystość prowadził szef do spraw wyszkolenia pan Leszek Słowicki, który wręczył nowym kadetom emblematy szkoły a także nagrodził sześcioosobową drużynę kadetów LOSM WSAP za zajęcie czwartego miejsca wśród dwunastu drużyn biorących udział w zawodach Druga Pętla Taktyczna GROM.

Druga część uroczystości związana była z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kadeci przedstawili w multimedialnej prezentacji rys historyczny dotyczący najważniejszych wydarzeń, które doprowadziły do tego, iż Polska stała się wolna.

Życzymy naszym kadetom samych sukcesów  podczas nauki w LOSM WSAP.

List

List Policja