Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

W dniu 03.09.2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19. Zgromadzonych kadetów, rodziców, kadrę kierowniczą i nauczycieli przywitała wicedyrektor szkoły – Ewa Meyer.

Następnie głos zabrał nowo powołany dyrektor LOSM WSAP

  • dr Jacek Pietraszewski, pełniący też funkcję prorektora WSAP.

Zapoznał uczniów ze zmianami kadrowymi  wśród nauczycieli, przedstawił wychowawców poszczególnych klas a także omówił ”kalendarium” nowego roku szkolnego.

Z kolei szef wyszkolenia – p. Leszek Słowicki wyjaśnił kadetom, jak będą dzielone grupy w ramach szkolenia specjalistyznego, jakie są zasady szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, przypomniał wymagania dotyczące umundurowania obowiązującego w „dni mundurowe” oraz przedstawił nauczycieli szkoleniowców.

Na zakończenie wicedyrektor Ewa Meyer omówiła najważniejsze założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej w bieżącym roku szkolnym oraz zaprosila uczniów na spotkania z wychowawcami.

Wszystkim kadetom w nowym roku szkolnym życzymy

wytrwałości i samych sukcesów!