Udział kadetów LOSM w obozie szkoleniowym Fundacji Niezapomniani

Udział kadetów LOSM w obozie szkoleniowym Fundacji Niezapomniani

Udział kadetów LOSM w obozie szkoleniowym Fundacji Niezapomniani Z satysfakcją informujemy, że reprezentacja kadetów naszej szkoły uczestniczy w czternastodniowym obozie szkoleniowym dla uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe, który odbywa się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze, położonego w malowniczej części
województwa podlaskiego.

Głównymi założeniami organizatorów tegorocznego obozu – Fundacji Niezapomniani jest nauczenie wybranych elementów szkolenia wojskowego zgodnie z minimum programowym realizowanym w innowacyjnych programach przysposobienia obronnego oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Dlatego też po ukończeniu obozu, uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

W trakcie obozu uczniowie zrealizują między innymi następujące tematy zajęć:

 • szkolenie saperskie
 • szkolenie topograficzne
 • szkolenie snajperskie z technik maskowania oraz skrytego poruszania
  się
 • wprowadzenie do nurkowania
 • ćwiczenia z Czarnej Taktyki
 • szkolenie strzeleckie
 • łączność
 • szkolenie z taktyki zielonej i działań w zespole
 • szkolenie strzeleckie
 • szkolenie medyczne
 • konwojowanie

Gwarancją jakości wyszkolenia jest to, że wszystkie zajęcia militarne prowadzą ludzie z pasją, są to instruktorzy GROM Group, wywodzący się m.in. z jednostek specjalnych wojska, policji oraz innych służb.

UWAGA! Wiadomość z ostatniej chwili – jeszcze dwóch kadetów dołączyło do naszej reprezentacji szkoły.