Szkolenie specjalistyczne

Szkolenie specjalistyczne

W ramach realizacji zajęć programowych ze szkolenia specjalistycznego kadeci I i II klasy uczestniczyli w zajęciach praktycznych z alpinizmu miejskiego (szkolenia wysokościowego).

Kadeci wykonali zjazdy z budynku na przyrządzie zjazdowym „ósemka”. Były to pierwsze zjazdy z cyklu zajęć ze szkolenia wysokościowego.