Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami

Szanowni Państwo,

najbliższe spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami LO SM WSAP odbędą się:

12.09.2018 (środa) o godzinie 17.00 – mała aula

Porządek spotkania:

 • Wspólne spotkanie na małej auli:
  1. Przywitanie i omówienie porządku zebrania – dr Jacek Pietraszewski, dyrektor LOSM WSAP.
  2. Wystąpienie Rektora WSAP w Białymstoku – dr inż. Eugeniusz Nikulin
  3. Omówienie oferty wyszkolenia i utrzymania dyscypliny w LOSM WSAP – Leszek Słowicki, wicedyrektor, szef wyszkolenia LOSM WSAP.
  4. Procedury egzaminu maturalnego i sprawy dydaktyczne – Ewa Meyer, wicedyrektor LOSM WSAP.
 • Spotkanie z wychowawcami w klasie, m. in. omówienie programu wychowawczego klasy, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, składki ubezpieczenia, dokumentacji z akceptacją rodziców:
 1. Klasa I – wychowawca: Julia Birycka; sala – 106
 2. Klasa II – wychowawca: Marta Puciłowska;  sala  –  102
 3. Klasa III – wychowawca: Marzanna Gawryluk; sala – 105

Z poważaniem

Jacek Pietraszewski