Spotkanie z funkcjonariuszem Policji

Spotkanie z funkcjonariuszem Policji

W dniu 28.11.2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych  WSAP w Białymstoku odbyło się spotkanie kadetów LOSM WSAP  z funkcjonariuszem Policji, podczas którego został poruszony temat odpowiedzialności  nieletnich i pełnoletnich za czyny zabronione. Głównym celem szkolenia było kształtowanie postaw i zachowań, budowanie poczucia odpowiedzialności oraz podniesienie świadomości konsekwencji za czyny zabronione. Dzięki spotkaniu kadeci dowiedzieli się, jakie skutki prawne spotkać mogą młodego człowieka, jeżeli postępuje niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W trakcie warsztatów policjantka zaprezentowała zgromadzonym problematykę dopalaczy. W obecnych czasach jest to bowiem istotne zagadnienie, ze względu na wzrost ich popularności i zażywanie przez młodzież. Funkcjonariuszka wskazywała także na podstawowe przepisy prawne, które regulują ten temat.