Spotkanie kadetów LOSM WSAP z wojskowym komendantem uzupełnień

Spotkanie kadetów LOSM WSAP z wojskowym komendantem uzupełnień

21 września 2017 r. gościł w naszej szkole ppłk Grzegorz Konopko.

Podczas spotkania z młodzieżą  wyjaśnił, czym są i do czego są przeznaczone formujące się Wojska Obrony Terytorialnej (WOT).  Przedstawił zasady rekrutacji do WOT oraz kryteria, jakie powinien spełniać kandydat.

Następnie wyjaśnił zainteresowanym uczniom, co będzie należało do obowiązków żołnierza i jakie korzyści wynikną ze służby, zarówno te finansowe jak i praktyczne, które w przyszłości mogą wpłynąć na pełnienie  służby w różnych formacjach mundurowych.

Pan ppłk Grzegorz Konopko podkreślił, że służba w WOT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, szczególnie w przypadku uczniów szkół mundurowych.