Porozumienie i współpraca z Komendą Miejską Policji w Białymstoku

Porozumienie i współpraca z Komendą Miejską Policji w Białymstoku

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28.09.2017 r. Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku i Komenda Miejska Policji w Białymstoku podpisały porozumienie w sprawie nawiązania współpracy.

Porozumienie określa zasady współpracy LOSM WSAP w Białymstoku i KMP w Białymstoku przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do uczniów LOSM WSAP w Białymstoku, a w szczególności do klas o profilu policyjnym.

Celem porozumienia jest także kreowanie wśród młodzieży pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji  oraz wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do upowszechnienia tradycji i ceremoniału policyjnego.

Liczymy, że dzięki  wspólnym działaniom, nasi kadeci będą w przyszłości mieli ułatwiony wybór swojej drogi zawodowej a także zaowocuje doświadczenie, które zdobyli w ramach współpracy.