Home » Podmiot prowadzący

Podmiot prowadzący

LO SM WSAP i LO WSAP w Białymstoku jest niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną, o uprawnieniach szkoły publicznej – trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla młodzieży na podbudowie gimnazjum.

Podmiot prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Księdza S. Suchowolca 6 15-567 Białystok, tel. 85 732 12 93; NIP 542-19-49-879, REGON 050460850.