Organizacyjno – informacyjne zebrania z rodzicami – wrzesień 2018

Organizacyjno – informacyjne zebrania z rodzicami – wrzesień 2018

12 września 2018 r. odbyło się zebranie rodziców uczniów LOSM WSAP, podczas którego mieli możliwość poznania nowo powołanego  dyrektora LOSM WSAP

 – dr  Jacka Pietraszewskiego oraz  wychowawców  poszczególnych klas.

Licznie przybyli rodzice z zainteresowaniem wysłuchali szefa wyszkolenia LOSM WSAP p. Leszka  Słowickiego, który przypomniał o zasadach obowiązujących w szkole mundurowej . W trakcie swojego wystąpienia omówił  także organizację  szkoleń w trzyletnim cyklu nauczania z uwzględnieniem szkoleń specjalistycznych tj.: szkolenie strzeleckie, wysokościowe, spadochronowe, wysokościowe, medyczne.

Z kolei wicedyrektor p. Ewa Meyer  przedstawiła rodzicom harmonogram matur, obowiązujące procedury egzaminów maturalnych  oraz zapoznała zebranych z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

w r. szk. 2018/19.

Następnie rodzice udali się do sal na spotkania z wychowawcami klas, którzy omówili  program wychowawczy klasy, wewnątrzszkolny systemu oceniania, dokumentację z akceptacją rodziców.

Liczymy na wsparcie i współpracę z rodzicami w bieżącym roku szkolnym.