Matura LOSM WSAP

Matura LOSM WSAP

100% matury ustnej i 87,4% matury pisemnej (jeszcze bez  wyników egzaminów poprawkowych) w LOSM WSAP

Z radością i satysfakcją, chcemy poinformować, że nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych w części ustnej i pisemnej w roku szkolnym 2016/17. Część ustną z języka polskiego i języków obcych nowożytnych zdało 100% uczniów, a w części pisemnej w zakresie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych osiągnęli  średni wynik 87,4 %  .

Na powyższy wynik składa się:

1. 100% – średnia z języka polskiego
2. 84,4 % – średnia z języka angielskiego
3. 100% – średnia z języka niemieckiego
4. 100% – średnia z języka rosyjskiego
5. 52,5% z matematyki, przy czym kilkanaście osób przystąpi do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu, biorąc udział w zajęciach uzupełniających wiedzę organizowanych na terenie naszej szkoły.

Gratulujemy naszym uczniom wyników a także gratulujemy nauczycielom przygotowujących ich do egzaminu dojrzałości.

Andrzej Kryszeń
Ewa Meyer