Dzień Munduru – Rynek Kościuszki, 10 maja 2015r.

Dzień Munduru – Rynek Kościuszki, 10 maja 2015r.

Wiele osób, szczególnie starszych, płakało ze wzruszenia na widok naszych kadetów i pokazu musztry….

to wystarczy za cały komentarz