Aktualności

Nasi najlepsi uczniowie

Nasi najlepsi uczniowie

Z przyjemnością informujemy, że wśród naszych kadetów są uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią dydaktyczną oraz wzorową bądź bardzo dobrą ocenę z zachowania. Zgodnie z Regulaminem Stypendialnym LOSM WSAP w Białymstoku zebrała się komisja, która przeanalizowała postępy uczniów w nauce oraz zaangażowanie i sukcesy sportowe i po zasięgnięciu opinii wychowawców klas oraz nauczycieli przyznała stypendia naukowe […]

Czytaj więcej

Konkurs

Konkurs

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH pt: ” Czym jest według Ciebie patriotyzm?” Forma pracy dowolna tj: -formy literackie (wiersz, opowiadanie) -filmik -praca plastyczna (plakat, grafika) -prezentacja multimedialna     * praca w grupach maksymalnie 2 osobowych Ostateczny termin oddania prac Panu Krzysztofowi Iwaniukowi do dnia […]

Czytaj więcej

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16 października 2017 w małej auli odbyła się uroczystość  z okazji  tzw. Dnia Nauczyciela. Została przygotowana przez uczniów klasy III  b, nad całością czuwał wychowawca klasy – p. M. Mielnicki. Na początku kadeci przedstawili najważniejsze fakty historyczne dotyczące zakresu działań Komisji Edukacji Narodowej. Następnie w sposób humorystyczny nakreślili typowe sylwetki […]

Czytaj więcej

Pielgrzymka maturzystów

Pielgrzymka maturzystów

6 października 2017 r, uczniowie klas maturalnych naszej szkoły uczestniczyli w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. Opiekunem duchowym naszej grupy był o. Henryk Droździel, jezuita. Radością było odwiedzenie grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie i modlitwa za ojczyznę. Choć Częstochowa przywitała delikatnym deszczem, nastroje były ciepłe. Spotkania rozpoczęły […]

Czytaj więcej

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny

W dniach 28.09-29.09.17 klasa I LOSM WSAP uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowo – integracyjnym na Bagnach Biebrzańskich, podczas którego uczniowie opanowali podstawowe techniki działań taktycznych w trudnym terenie. Celem wyjazdu była integracja, szkolenie i dobra zabawa oraz kształtowanie takich cech charakteru, które będą niezbędne w pracy w służbach mundurowych. Uczniowie dowiedzieli […]

Czytaj więcej

Wyniki wyborów do samorządu uczniowskiego w LOSM WSAP Białystok

Wyniki wyborów do samorządu uczniowskiego w LOSM WSAP Białystok

W dniu 22.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w LOSM WSAP w Białymstoku. W tym celu została przygotowana  i opieczętowana urna wyborcza, karty wyborcze z listą kandydatów do SU  LOSM oraz listy osób uprawnionych do głosowania. Procedura wyborów przebiegała zgodnie z regulaminem wyborów do SU. Nad prawidłowym przebiegiem […]

Czytaj więcej

Porozumienie i współpraca z Komendą Miejską Policji w Białymstoku

Porozumienie i współpraca z Komendą Miejską Policji w Białymstoku

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28.09.2017 r. Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku i Komenda Miejska Policji w Białymstoku podpisały porozumienie w sprawie nawiązania współpracy. Porozumienie określa zasady współpracy LOSM WSAP w Białymstoku i KMP w Białymstoku przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na […]

Czytaj więcej

Spotkanie kadetów LOSM WSAP z wojskowym komendantem uzupełnień

Spotkanie kadetów LOSM WSAP z wojskowym komendantem uzupełnień

21 września 2017 r. gościł w naszej szkole ppłk Grzegorz Konopko. Podczas spotkania z młodzieżą  wyjaśnił, czym są i do czego są przeznaczone formujące się Wojska Obrony Terytorialnej (WOT).  Przedstawił zasady rekrutacji do WOT oraz kryteria, jakie powinien spełniać kandydat. Następnie wyjaśnił zainteresowanym uczniom, co będzie należało do obowiązków żołnierza […]

Czytaj więcej

Zebranie z Rodzicami

Zebranie z Rodzicami

18.09.2017 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji szkoły oraz wychowawców klas z rodzicami kadetów LOSM WSAP. Pan dyrektor Andrzej Kryszeń przedstawił zebranym rodzicom wychowawców poszczególnych klas, a następnie omówił „Kalendarz roku szkolnego”  łącznie z zaplanowanymi uroczystościami oraz harmonogramem  części pisemnej i ustnej egzaminów maturalnych w  roku szkolnym 2017/18. Następnie odniósł się […]

Czytaj więcej