Home » Dokumenty

Dokumenty

Zasady rekrutacji:

 1. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji należy składać w sekretariacie szkoły – dziekanacie WSAP (piętro 1, pokój nr 221C)
 2. W procesie rekrutacji do klasy pierwszej wymagane są następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do szkoły – formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie  liceumwsap.pl
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie z wynikami egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia lub uprawnienia kandydata,
  • dwie fotografie paszportowe (podpisane ołówkiem na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
  • karta zdrowia (po ukończenia gimnazjum, z chwilą potwierdzenia przez kandydata chęci nauki w szkole),
 3. Do klasy programowo wyższej lub w trakcie roku szkolnego uczniowie – po złożeniu podania – mogą zostać przyjęci, jedynie za zgodą Dyrektora. Wymagane dokumenty, potwierdzające dotychczasowe kształcenie, są przekazywane ze szkoły, w której uczeń rozpoczął naukę wraz z Zawiadomieniem o przekazaniu ucznia.