Home » Czesne

Czesne

Czesne LOSM

Uprzejmie informujemy, że roczne czesne w LOSM rozłożone jest na 12 rat miesięcznych. Wpłat każdej raty czesnego (130 zł) należy dokonywać na konto 79 1560 0013 2801 3723 0000 0004 lub w kasie szkoły, pokój nr 221c.

WAŻNA INFORMACJA:

Przypominamy, że przy jednorazowej wpłacie w kasie szkoły, na początku roku szkolnego (do 10 września), można uzyskać zniżkę w wys. 5% rocznego czesnego. Przy płatności w dwóch ratach w kasie szkoły, czyli we wrześniu i w lutym, zniżka wynosi 2% rocznego czesnego.

Istnieje również możliwość wpłaty w kasie szkoły czesnego za cały okres nauki, czyli za trzy lata z góry (do 10 września roku szkolnego). Wówczas czesne pomniejszone jest o 20%.