Home » Dla rodziców

Dla rodziców

W związku ze zmianą nr konta bankowego LOSM WSAP w Białymstoku informujemy, iż wszelkie opłaty należy wpłacać na nowy rachunek bankowy: 33 1560 0013 2005 7036 3000 0001

——————————-

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście i cieszymy się, że mogliśmy Wam pomóc w tej trudnej sytuacji w jakiej znaleźliście się.

Cieszymy się, że interes młodzieży, mimo wszelkich tych trudności, jakie napotkaliśmy z różnych stron starając się Państwu pomóc, zwyciężył i już od najbliższego poniedziałku, tj. od 9 lutego 2015 r., w naszych murach będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i praca wychowawcza. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnione zostały wszelkie nasze ustalenia co do zapewnienia wysokiego poziomu nauczania i najwyższych standardów etycznych i wychowawczych. Liczymy, że nauczanie odbywać się będzie w atmosferze normalności i spokoju, tak potrzebnej młodzieży, w życzliwym klimacie WSAP.

Andrzej Kryszeń – Dyrektor Liceów WSAP

Rafał Taszycki – Kanclerz WSAP

——————————-

suplement

W dniu 20 kwietnia 2015r. otrzymaliśmy decyzję Podlaskiego Kuratora Oświaty, która jednoznacznie rozstrzyga, że liceum mundurowe WSAP miało pełne prawo do działania od lutego 2015. Tym samym zostało potwierdzone, że rozpowszechniany zarówno w niektórych mediach jak i na stronach internetowych LO CSM prowadzonego przez firmę Eduzam z Zamościa pogląd, iż liceum mundurowe WSAP nie ma zezwolenia na rozpoczęcie działalności od lutego 2015. był nieprawdziwy…..

Od początku dementowaliśmy te dezinformacje. Dzisiaj ponownie dziękujemy tym, którzy zaufali właśnie nam i wybrali fakty a nie obietnice !!!