Home » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W LOSM WSAP     

W dniu 26 września 2018 r. odbyły się wyboru do SU w LOSM WSAP w Białymstoku.

W tym celu została przygotowana i opieczętowana urna, karty wyborcze  z listą kandydatów do SU LOSM oraz listy osób uprawnionych do głosowania. Procedura wyborów przebiegła zgodnie z regulaminem SU.

Komisja w składzie: Piotr Chlebowski, Dominika Szekalska, Paulina Szcześniak, Agnieszka Rzędzian wyłoniła 4 osoby, które uzyskały największą ilość głosów.
W głosowaniu wzięły udział 64 osoby uprawnione do głosowania. Głosów ważnych 63. Głosy oddane na poszczególnych kandydatów:
1. Damian Ancutko – 52 (przewodniczący)
2. Patrycja Kaczorowska – 17 (z-ca przewodniczącego)
3. Jowita Rutkowska – 4 (sekretarz) i Wiktor Święcki – 4 (skarbnik).
4. Olaf Dymiński – 2.

Na podstawie powyższych wyników, Komisja Wyborcza stwierdza, że Przewodniczącym SU LOSM WSAP w Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019 zostaje:
Damian Ancutko uczeń kl. III A

Opiekun SU LOSM
Piotr Chlebowski