Home » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W LOSM WSAP     

 

W dniu 30 września 2016 r. odbyły się wyboru do SU w LOSM WSAP w Białymstoku. Została przygotowana opieczętowana urna, powołano komisję skrutacyjną do liczenia głosów, wszyscy uczniowie otrzymali do głosowania karty wyborcze z pieczęcią szkoły.

Procedura wyborów przebiegła zgodnie z regulaminem SU.

Komisja w składzie: Piotr Chlebowski, Ewelina Iwaniuk, Natalia Garustowicz wyłoniła 10 osób, które uzyskały największą ilość głosów. Wybrani uczniowie utworzyli Radę SU:

 

 1. Kacper Smyk- 28 głosów
 2. Paweł Sztrom – 17 głosów
 3. Sebastian Kozłowski – 16 głosów
 4. Sylwester Jurgielaniec – 12 głosów
 5. Katarzyna Mickiewicz – 11 głosów
 6. Patrycja Nienart – 7 głosów
 7. Jacek Okuniewski – 6 głosów
 8. Miłosz Głowacki – 6 głosów
 9. Edyta Wójcik – 4 głosy
 10. Patrycja Zajkowska – 4 głosy

 

4 października 2016r. podczas pierwszego zebrania Rady SU, uczniowie zakwalifikowani do samorządu wybrali w drodze tajnego głosowania przewodniczącego SU, zastępcę oraz sekretarza. We władzach SU znaleźli się:

 1. Paweł Sztrom- przewodniczący
 2. Sebastian Kozłowski – zastępca przewodniczącego
 3. Kacper Smyk – sekretarz

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani mgr Katarzyna Karczewska