Home » Nauczyciele

Nauczyciele

Uprzejmie informujemy, że naszą kadrę stanowią bardzo dobrzy nauczyciele, wykładowcy oraz wysocy rangą oficerowie służb.

U nas gwarancja dobrego szkolenia i przygotowania do egzaminów maturalnych!

Lista nauczycieli LOSM WSAP w Białymstoku – rok szkolny 2018/2019:

Imię i nazwisko n-la Nauczany przedmiot, rodzaj prowadzonych zajęć, funkcje:
Basiel Agnieszka

Birycka Julia

edukacja dla bezpieczeństwa

język angielski, wychowawczyni kl. IA

Chlebowski Piotr

Chmielewski Jakub

pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego

szkolenie medyczne

Choińska Barbara biologia
Ejsmont Jerzy religia
Emich Marta fizyka
Gawryluk Marzanna matematyka, wychowawczyni kl. IIIA
Iwaniuk Krzysztof historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Kostecka Dorota wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie
Leonowicz Ewa podstawy przedsiębiorczości
Monach Radosław taktyka i techniki interwencyjne, szkolenie policyjne
Otto Magdalena język niemiecki
Porycki Marek taktyka i techniki interwencyjne, szkolenie graniczne
Puciłowska Marta język polski, wychowawczyni kl. IIA
Rusinowicz Edyta język rosyjski
Siemion Łukasz wychowanie fizyczne
Słowicki Leszek szkolenia specjalistyczne, Szef ds. Wyszkolenia
Wojda Piotr informatyka
Wojsław Alicja chemia
Zalewski Henryk

Żynel Magdalena

geografia

wychowanie fizyczne