Home » Nauczyciele

Nauczyciele

Uprzejmie informujemy, że naszą kadrę stanowią bardzo dobrzy nauczyciele, wykładowcy oraz wysocy rangą oficerowie służb.

U nas gwarancja dobrego szkolenia i przygotowania do egzaminów maturalnych!

Lista nauczycieli LOSM WSAP w Białymstoku – rok szkolny 2016/2017:

Imię i nazwisko n-la Nauczany przedmiot, rodzaj prowadzonych zajęć, funkcje:
Bieluczyk Marzanna język niemiecki
Burel Dorota język polski, wiedza o kulturze, wychowawczyni IIIA
Chlebowski Piotr

Chodakowska Magdalena

pedagog szkolny, szkolenia specjalistyczne

język rosyjski

Choińska Barbara biologia
Derpeński Paulina język rosyjski
Iwaniuk Krzysztof historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Kaczmarek Witold

Karczewska Katarzyna

Kierman Robert

wychowanie fizyczne

język angielski, opiekun Samorządu Uczniowskiego

wychowanie fizyczne

Kubiak Anna matematyka, wychowawczyni IIIB
Matuszelańska Tatiana

Meyer Ewa

Michniewicz Ewa

edukacja dla bezpieczeństwa

język polski, wicedyrektor LOSM WSAP

język angielski, podstawy przedsiębiorczości, wychowawczyni IA

Mielnicki Mateusz matematyka, wychowawca II B
Monach Radosław taktyka i techniki interwencyjne
Oleksiuk-Łapińska Danuta religia
Porycki Marek taktyka i techniki interwencyjne
Puciłowska Marta

Radziszewska Beata

Rzepniewska-Kużel Agata

Sawicki Piotr

język polski, wychowawczyni IIA

wychowanie fizyczne

religia

historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

Siemion Łukasz wychowanie fizyczne
Słowicki Leszek szkolenia specjalistyczne, Szef Wyszkolenia
Wojda Piotr informatyka
Wojsław Alicja chemia
Zedlewska Iwona

Żuber Sławomir

Geografia, wychowawczyni II C

fizyka