Home » Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ LOSM WSAP

Zajęcia dodatkowe

Zachęcamy młodzież i nauczycieli do współorganizowania na terenie WSAP ciekawych spotkań i zajęć pozalekcyjnych – część propozycji zamieszczamy w zakładce „Organizacja roku szkolnego”.

Proponujemy dla wszystkich chętnych i potrzebujących, następujące zajęcia pozalekcyjne: