Home » Zgłoszenie

Zgłoszenie

Zgłoszenie LO WSAP, LO SM WSAP

Zapraszamy również do wypełnienia formularza w wersji elektronicznej:

Formularz zgłoszeniowy

  • Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Ponadto w przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez szkołę oraz organ założycielski i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 

Weryfikacja