Home » Rekrutacja

Rekrutacja

Rozpoczęliśmy nabór na rok szkolny 2019/2020 do

Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku (wpis do ewidencji pod pozycją 351 – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku)

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów kończących gimnazja i szkoły podstawowe na rok szkolny 2019/2020.

Przyjęcie zgłoszeń rozpoczynamy 3 lutego 2019 r. Można tego dokonać osobiście w naszej siedzibie przy ul. Suchowolca 6 pokój 209 w godz. 8.30-15.30 lub elektronicznie przez wypełnienie formularza w zakładce: Rekrutacja – Zgłoszenie.

Liczba miejsc przewidziana na rok szkolny 2019/2020 jest ograniczona. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum decyduje rozmowa kwalifikacyjna a także łączna liczba punktów uzyskanych jako:

  1. a) przeliczenie wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,
  2. b) suma punktów z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
  3. c) punkty za szczególne osiągnięcia ucznia.

Wszyscy uczniowie naszego liceum otrzymują:

  • rzetelne przygotowanie do matury oraz wszechstronne przygotowanie do pracy w strukturach służb mundurowych zapewnione przez wysoko wykwalifikowaną kadrę zawodową z Komendy Wojewódzkiej Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej, Wojska, Straży Pożarnej, Jednostki Wojskowej Grom;
  • zwolnienie z opłaty wpisowego na studia w WSAP;
  • możliwość korzystania z nowoczesnej i urozmaiconej infrastruktury (m.in. dobrze wyposażone sale zajęć, siłownia, sala fitness, sala do zajęć z samoobrony i taktyki działań interwencyjnych, strzelnica bojowa – Legion Wschodni, obiekty sportowe w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku);

Zasady rekrutacji są zawarte w zakładce: Rekrutacja – Dokumenty.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 85 745 61 96 lub kierowanie pytań na adres: rekrutacja@licemuwsap.pl ewentualnie osobiście w naszej szkole.

Z przyjemnością wyjaśnimy wszystkie Państwa wątpliwości lub umówimy Państwa na spotkanie z Dyrekcją Liceum.

Atutami szkoły docenianymi przez uczniów/studentów/kadrę są:

– infrastruktura budynku i otoczenia;

– wystarczająca ilość miejsc parkingowych;

– prowadzone zajęcia w godzinach porannych i kończące się maksymalnie do godziny 15:00;

– lokalizacja szkoły umożliwiająca szybki dojazd do centrum miasta (linie autobusowe nr: 2, 4, 15, 17, 19, 101).